grass

    Zateplování

         Výhody vnějších zateplovacích systémů:

  • Výrazná úspora nákladů na vytápění

  • Vyšší životnost obvodových stěn

  • Omezení výskytu plísní

  • Odstranění tepelných mostů

  • V létě zamezuje přehřívání místností - úspora nákladů na klimatizaci

  • Zlepšení akumulace zdiva - zvýší se jeho vnitřní povrchová teplota

  • Zcela nový vzhled - možnost aplikace okrasných fasádních prvků

  • Celkové zhodnocení objektu

  • Při zateplení polystyrénem brzká návratnost investic.

Pár slov na vysvětlenou:

Hodně lidí určitě slyšelo o naprostém „udušení“ domu při zateplení polystyrénem a následném výskytu plísní. Ve skutečnosti se tyto plísně nejčastěji vyskytnou po výměně starých oken za nová, která dokonale těsní. Protože někteří lidé pravidelně nevětrají, můžou se pak vnitřní prostory rosit. Nejčastěji je to problém na severních stěnách které jsou nejvíce klimaticky namáhané. Zrovna v takových případech nám může pomoci zateplení takové stěny, neboť tím zamezíme nasákání vlhkosti z venku, celou stěnu vyhřejeme a vlastně vysušíme. Odborně řečeno posuneme rosný bod (12,3 °C) z vnitřní strany stěny směrem ven do izolantu - polystyrenu.

U nás trochu opomíjenou výhodou zateplení je její estetická stránka. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit že mnoho zateplených objektů by z estetického hlediska v USA neobstály. Špatné rozmístění zrna v povrchové omítce způsobující fleky na fasádě, viditelné vodorovné napojení omítky dle jednotlivých podlaží lešení, či vyčnívající fleky po špatném ukotvení jsou jen ty nejčastější chyby.I vzhledem k cenám kvalitních probarvených omítkových směsí (100-200Kč/m2) by měl být kladen větší důraz na jejich správnou aplikaci.

Pár slov na závěr: Rozdíl mezi polystyrénem a minerální vatou je hlavně v ceně. Minerální vata je 2,5krát dražší. Při aplikaci je zapotřebí vyšší množství lepidla jak na lepení tak na stěrkování. Dále jsou zapotřebí použít dražší kotvy. Má stejný tepelný odpor jako polystyrén.

Pro kvalitní zateplení by měl být použit zateplovací systém. To znamená, že od jednoho výrobce budete mít jak lepidla na lepení izolantu, tak lepidla na stěrkování perlinky, penetraci a finální omítkovou směs. Dnes je již na trhu mnoho výrobců zateplovacích systémů a někdy je těžké se mezi nimi orientovat. Jako malou nápovědu bych radil orientovat se na starší výrobce, co již mají nějaké zkušenosti. Osobně upřednostňuji firmu Paulín, která patří mezi absolutní špičku v oboru. www.paulin.cz

Při použití polystyrénu o tloušťce 10cm, zateplovacího systému Paulín, jsem schopný docílit cenu 1000,- kč/m². V ceně není případné nutné osekání nesoudržné omítky a klempířské práce.

Pokud je objekt ve Zlíně či blízkém okolí, neúčtujeme dopravu.